باج افزار

چگونه از آلوده شدن به باج افزار اطلاع پیدا کنیم؟

/
اگر باچنین تصویری مواجه شدید سیستم…
باج افزار

پیشگیری و مقابله با باج افزار wannacrypt/ بیشترین آلودگی در تهران و اصفهان

/
مرکز ماهر ایران فایل زیر را به منظور پیشگیری…
باج افزار

باج افزار wannacrypt چیست؟

/
این باج افزار داده‌ها را رمز کرده…
باج افزار

اطلاعیه مرکز ماهر در خصوص نحوه دریافت ضد باج افزار بومی

/
با توجه به اتفاقات اخیر و انتشار باج…
باج افزار

اطلاعیه شماره ۲: اقدامات عملی جهت پیشگیری و مقابله با باج‌افزار wannacrypt

/
در روزهای اخیر باج افزاری تحت عنوان…
باج افزار