باج افزار

اطلاعیه شماره ۱: شناسایی بیش از ۲۰۰ قربانی آلوده به باج افزار در فضای سایبر کشور

shadowbrokers منتشر شد. این کد اکسپلویت از یک آسیب پذیری در سرویس SMB سیستم‌های عامل ویندوز با شناسه MS17-010 استفاده می‌کند. در حال حاضر این آسیب‌پذیری توسط مایکروسافت مرتفع شده است اما کامپیوتر‌هایی که بروزرسانی مربوطه را دریافت ننموده‌اند نسبت به این حمله و آلودگی به این باج‌افزار آسیب‌پذیر هستند.
باتوجه به فعالیت این باج افزار در کشور ما، لازم است جهت پیشگیری از آلودگی به آن، مدیران شبکه نسبت به برورزرسانی سیستم‌های عامل ویندوز و تهیه کپی پشتیبان از اطلاعات مهم خود در اسرع وقت اقدام کنند.
لازم به ذکر است بزودی اطلاعات بیشتری در این خصوص از سوی مرکز ماهر منتشر خواهد شد.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *