باج افزار

اطلاعیه مرکز ماهر در خصوص نحوه دریافت ضد باج افزار بومی

با توجه به اتفاقات اخیر و انتشار باج افزار Wanna Crypt، نرم افزار ضدباج افزار بومی محصول شرکت امن پرداز که با مشارکت و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه یافته، در دسترس عموم قرارگرفته است.  لازم به ذکر می باشداین ابزار توسط مرکز ماهر مورد ارزیابی امنیتی قرار گرفته و در پیشگیری کامل از آلودگی  به باج افزارها از جمله باج افزار مذکور موثر شناخته شده است. لذا عموم کاربران می توانند با کلیک بر روی “دریافت نرم افزار”  نسبت به  دریافت و استفاده از نرم افزاراقدام نمایند.

دریافت نرم افزار

 

” دستورالعمل مرکز ماهر درخصوص نحوه مقابله و پیشگیری از باج افزار wanna crypt  را در این  قسمت میتوانید دریافت نمایید. “

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *